Min lokala hjälte

Hertig Karl går över till engelska i höst

Hertig Karl blir tvåspråkig till hösten
Hertig Karl blir tvåspråkig till hösten
Futuraskolan Hertig Karl ska bli tvåspråkig.
I höst börjar en process med slutmålet att 50 procent av undervisningen ska ske på engelska.

Hertig Karl blir den tredje skolan i Sollentuna med undervisning på engelska, efter Futuraskolan i Silverdal och Sollentuna international school.

Det står klart efter att skolverket nyligen godkände deras ansökan.

– Det är väldigt roligt. Det ligger helt i linje med vår vision att vara en språngbräda för framtida världsmedborgare, säger Peter Bergström, vd på Futuraskolan och tidigare rektor på just Hertig Karl.

Han menar att ett globalt synsätt är en viktig utgångspunkt för förståelsen av omvärlden och andra kulturer, och att språket har en central roll i detta.

Peter Bergström har också sett att undervisning på engelska har blivit allt mer eftertraktad.

– Vi har en elevsammansättning som speglar det svenska samhället väl. Det är både familjer med internationell bakgrund och ”vanliga” familjer som vill ha mer engelska i undervisningen, säger Peter Bergström.

Hur kan ni garantera att alla elever har samma chans att hänga med i undervisningen när den är på engelska?

– Det är klart att det är en liten tröskel i början, men hittills har alla tagit sig vidare på de skolor där vi har infört det här. När eleverna lämnar oss i årskurs 9 har de väldigt goda resultat, säger Peter Bergström.

Även för lärarna innebär skiftet till engelska en utmaning. Enligt Peter Bergström är kraven höga för att få undervisa på engelska.

– När vi har haft vakanser bland lärarna har vi försökt rekrytera de som har den här kompetensen. Lärarna ska vara flytande i engelska för att det här ska fungera som det ska. Det funkar inte med ”I like meatballs”, säger Peter Bergström med kraftig svensk brytning.