Het debatt om att vägra skaka hand

Spånga-Tensta stadsdelsnmämnd är inte ensam om att bli stämd för diskriminering som gäller handskakning. Ämnet har debatterats hårt den senaste tiden.

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om ”Amina” som stämmer Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och ett privat vårdbolag för diskriminering sedan hon nekats sommarjobb när hon vägrat skaka hand med en manlig chef av religiösa skäl.

Om handskakning ska omfattas av diskrimineringslagen har den senaste tiden varit föremål för flera artiklar på rikstäckande debattsidor.

2010 fälldes Arbetsförmedlingen i Stockholms tingsrätt för att ha diskriminerat en muslimsk man, vars ersättning drogs in när han av religiösa skäl inte ville skaka hand med en kvinnlig kontaktperson.

Det är bland annat den domen som Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) stödjer sig på när de driver stämningsärendet mot Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och ett vårdföretag i Spånga.

Domen kritiseras dock bland annat av Reinhold Fahlbeck, professor i arbetsrätt.

Han skrev på DN debatt den 13 november, att ”vägran att skaka hand skyddas inte som religion/religiös manifestation av Europakonventionen, och det innebär i sin tur att reglerna om diskriminering på grund av religion inte är tillämpliga”.

Men Linda Awerstedet, jurist vid DU, menar att Europadomstolen sedan länge konstaterat att rätten till religion innefattar manifestationer som är inspirerade av religion.

– Debatten handlar egentligen inte om det viktiga i att skaka hand som hälsningsfras utan om en stereotyp syn på muslimer som missgynnar muslimers möjlighet att få arbete.