Het strid om sportfält i Gubbängen

Ska Gubbängsfältet förvandlas till ett sportfält med konstgräsplan för rugbyverksamhet, belyst motionsslinga, utomhusgym och klubbhus – eller ska det förbli ett orört rekreationsområde i samma skick som i dag? Den frågan ska debatteras på stadsdelsnämndens sammanträde på torsdag.

Oppositionens ståndpunkt är klar: (S), (V) och (MP) vill inte ha ett sportfält.

– Vi vill ha ett öppet och fritt fält för alla. Inte bara för rugbyspelare utan även för andra idrottare, motionärer och hundägare. Det finns bara två till sådana här öppna fält i Stockholm nu, det ena är Gärdet och det andra är Årstafältet, och Årstafältet ska man ju bygga bostäder på, säger Gunnar Sandell (S).

Alliansen uppgav i valrörelsen 2010 att även de slog vakt om fältet, men de säger nu att de inte handlar om att bevara det helt orört.

– Vi har inte sagt att vi aldrig någonsin vill göra något med Gubbängsfältet. Jag tycker att de planerade förändringarna innebär en förädling av fältet och gör det ännu mer tillgängligt för fler att använda, säger Lars Jilmstad (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

På torsdagens möte kommer Socialdemokraterna att begära att ärendet bordläggs. Går det igenom skjuts frågan upp till ett senare sammanträde.

– Då kan vi ha ett stort öppet möte där inte bara vi politiker, utan alla berörda Farsta- och Gubbängsbor, kan få komma till tals om hur man ser på fältet, säger Gunnar Sandell.

Vi vill ha ett öppet och fritt fält för alla. Inte bara för rugby­spelare.gunnar sandell (s)