HGF: ”Lägenheter måste renoveras”

Tornet måste åtgärda minst 21 lägenheter på Risingeplan. Det kräver Hyresgästföreningen, efter besiktning av lägenheterna.

I våras var det oroligheter på Risingeplan, med klotter, skadegörelse och bilbränder. En av orsakerna var en hyreskonflikt mellan hyresgästerna och hyresvärden Tornet. Hyresgästföreningen har nu besiktigat 32 lägenheter i området. I 21 av dem fann man brister, som behöver åtgärdas av hyresvärden.

– Fem lägenheter har vi också gjort till juridiska ärenden för att få ägaren att vidta åtgärder också i dessa, säger P-O Brogren vid Hyresgästföreningen.

Förutom att få lägenheterna renoverade fanns krav från hyresgäster på en hyressänkning.

Enligt Göran Wendel, vd på Tornet, kommer lägenheterna som är i behov av renovering att åtgärdas.

– Men någon hyressänkning är inte aktuell, säger han.

Den ideella organisationen Risingeplans framtid, som drivit frågan om hyressänkning, är kritisk.

– Hyran är fortfarande inte lämplig även om lägenheterna renoveras. Vi kommer att fortsätta kämpa för lägre hyra, säger Amir Al-kazaz, från Risinge-plans framtid.

Garaget på Risingeplan, som varit ockuperat av ungdomar, har stängts i väntan på renovering.

– Vi vet inte när det blir aktuellt att öppna garaget igen, men under tiden erbjuds hyresgästerna alternativ parkering, säger Göran Wendel.

Under våren skulle Tornet ha presenterat nya byggplaner på Risingeplan. Men dessa drogs tillbaka i samband med hyreskonflikten.

– I höst kommer vi att ta ställning till om de planerade byggplanerna kan bli aktuella igen, säger Göran Wendel.