Miljardsatsningen i Grödinge ska hjälpa Östersjön

Himmerfjärdsverket tar hand om vatten från södra Stockholm. Nu ska utsläppen halveras.
Himmerfjärdsverket tar hand om vatten från södra Stockholm. Nu ska utsläppen halveras.
Himmerfjärdsverket Syvab
Himmerfjärdsverket tar hand om vatten från södra Stockholm. Nu ska utsläppen halveras.
Himmerfjärdsverket i Grödinge ska byggas om för att minska utsläppen i Östersjön.
Satsningen, värd över 1 miljard kronor, ser nu äntligen ut att komma i gång.
– Om allt går enligt planen hoppas vi börja bygga vid årskiftet, säger Carl-Olof Zetterman på ägarbolaget Syvab.

Enligt planerna kommer bygget vid Skansundet i Grödinge att pågå i etapper fram till 2026. Nu pågår upphandling av byggnationerna som i förkalkyler beräknats kosta 1-1,5 miljarder kronor.

– Vi ska halvera våra utsläpp. Det handlar i grund och botten om att Östersjön måste få en bättre rening för att våra barn och barnbarn ska få tillgång till ett levande hav, säger Carl-Olof Zetterman som är vd på Syvab som ägs av flera kommuner tillsammans.

Himmerfjärdsverket Syvab

Himmerfjärdsverket i närheten av Skansundet i Grödinge. Foto: Syvab

Carl-Olof Zetterman, vd Syvab

Carl-Olof Zetterman. Foto: Syvab

Härifrån kommer avloppsvattnet

Reningsverket i Grödinge, som tar emot avloppsvatten från stora delar av södra Stockholm – från Essingeöarna i norr till Järna i söder, har redan högre krav på sig än andra reningsverk.

– Det beror på att Himmerfjärden är känslig. Det är ett av världens mest undersökta vatten så man vet hur Himmerfjärdens ekologi fungerar och att den behöver skyddas.

Bassänger vid Himmerfjärdsverket. Foto: Syvab

Ombyggnationen är den största sedan verket byggdes 1974 och förutom en halvering i runda tal i utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material ska den nya anläggningen dra mindre energi och kemikalier och vara flexibel för framtiden. Anläggningen ska också förberedas för att ta hand om läkemedelsrester.

Skulle startat för flera år sedan

Byggnationerna skulle egentligen ha startat 2014. Men projektet har tagit tid. Själva ansökan var enligt Zetterman komplicerad och tog cirka ett år att göra och sedan tog behandlingen av myndigheterna cirka tre år berättar han.

– Det är bara att beklaga att det tagit tid. Men det känns bra att vi nu är på gång.

Mer vatten än någonsin

Samtidigt som byggnationerna pågår ska reningsverket ta emot mer vatten än någonsin.

– Vi förbereder oss så mycket det går för att det ska gå smidigt, säger Carl-Olof Zetterman.