Hinder ska bort i trafiken

ÖSTERMALM Snart kan det bli lättare för funktionshindrade att sig fram på flera platser på Östermalm.

Trafikkontoret föreslår att övergångsställen och gångpassager på 20 platser i innerstan och busshållplatser på 17 platser ska göras mer tillgängliga för funktionshindrade. Bland annat planeras sänkningar vid övergångsställen, kontrastmarkeringar och att anpassa kantstenshöjden vid busshållplatser.

Förbättringarna kommer att ske framförallt på Rud­damms­vägen, Körsbärsvägen och Engelbrektsgatan. Beslut fattas i trafiknämnden på torsdag.