Hindren är borta för nya studenthus

spånga Alliansen går vidare med planerna på att bygga 1 100 nya studentbostäder i Spånga och 120 i Rågsved.

Enligt Erik Slottner (KD) ska stadsbyggnadsnämnden den här veckan fatta beslut om att fortsätta driva frågan.

– Inte minst projektet i Spånga har varit i riskzonen eftersom det ligger så nära spåren på Mälarbanan. Det skapar problem både vad det gäller bullernivåer och säkerhet. Utbyggnaden från två till fyra spår är också en osäkerhet liksom markförhållandena. Men nu verkar det som att projektet är räddat, säger han.

– En helt ny stadsdel kan därmed bli verklighet i en kollektivtrafiknära del av Spånga. Det har varit år av stötande och blötande som nu ger resultat.