Hinner inte granska om maten är säker

Salems kommun hinner inte inspektera restauranger och mataffärer i tillräckligt snabb takt, och får kritik.

Hoppet står till ett förnyat sam­arbete med Södertälje för att komma ikapp.

Alla kommuner ansvarar för tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel. Det kan handla om restauranger, kaféer, skolkök, livsmedelsbutiker och industrier. Men i Salems kommun finns det bara en person som arbetar med tillsynen och man hinner helt enkelt inte utföra alla kontroller.

– Det är lite tajt, så är det ju i små kommuner. Då får man försöka se lite utanför ramarna, säger kommunens bygg- och miljöchef Lars Haraldsson.

För att råda bot på problemet inleddes ett samarbete med Södertälje i januari i år. Deras inspektörer hjälpte till med tillsynen, mot betalning. Men samarbetet löpte ut i juni och nu jobbar kommunerna på ett nytt avtal.

– Nämnderna har gett klartecken. Jag skulle vilja att den överenskommelsen börjar gälla så fort som möjligt, säger Lars Haraldsson.

Just nu fungerar inte tillsynen, konstaterar Livsmedelsverket i en revisionsrapport. Förra året var den totala kontrollskulden gentemot företagen i Salem 506 timmar, och det är oklart om de planerade inspektionerna för 2013 hinner göras, skriver verket.

Kommunen får även kritik på en rad andra punkter. Bristande rutiner överlag, ofullständig redovisning av kostnader för inspektionerna och felaktigt skrivna rapporter nämns i Livsmedelsverkets sammanställning.

– Vi kommer att jobba stenhårt för att få ordning på de här bitarna, säger Lars Haraldsson.

Men det kan ta tid att beta av skulden. Varje anläggning kräver mellan två och fyra timmars tillsyn per år. Åsa Eneroth som är statsinspektör på Livsmedelsverket ser allvarligt på situationen.

– Myndigheter har ju ett ansvar att utföra kontroll, och det är allvarligt om man inte gör det.

Hon tycker samtidigt att det är positivt att kommunen har koll på exakt hur mycket man ligger efter, vilket inte alltid är fallet.

– Det vanligaste problemet vi ser är att det inte görs någon uppföljning på hur många timmar som saknas, säger Åsa Eneroth.

Fakta

Så kontrolleras kontrollanterna

Den som vill sälja livsmedel ansvarar för att de är säkra och har rätt märkning. Alla länder i EU har i princip samma lagar på det här området.

Kommunerna ansvarar för kontroll av butiker, restauranger och industri

Länsstyrelsen kontrollerar primärproducenter, alltså jordbrukare.

Livsmedelsverket kontrollerar kommunernas tillsyn, och kontrolleras i sin tur av EU.

Källa: Livsmedelsverket