Staden hinner inte planera bostäder

En fastighetsägare vill bygga till 20 nya hyresrätter på Gärdet. Stadens tjänstemän sa nej eftersom man inte hinner planera dem, men nu startar ändå politikerna ett planarbete.
Skiss: Martin Josephson KMJ Forvaltning (Från Stockholms stads tjänsteutlåtande)
En fastighetsägare vill bygga till 20 nya hyresrätter på Gärdet. Stadens tjänstemän sa nej eftersom man inte hinner planera dem, men nu startar ändå politikerna ett planarbete. Skiss: Martin Josephson KMJ Forvaltning (Från Stockholms stads tjänsteutlåtande)
Stadsbyggnadskontoret hinner inte planera för 20 nya hyresrätter på Gärdet. Ändå vill politikerna starta planarbetet. Men fastighetsägaren kommer få vänta länge på besked.

Det är på Sandhamnsgatan 58-62 som fastighetsägaren vill bygga på två nya våningar på ett hus som i dag har fyra våningar. Man vill också bygga om den nedre bottens kontor till bostäder. Resultatet skulle bli 15-20 nya hyresrätter i ett centralt läge.

Men stadsbyggnadskontoret sa nej till att starta planarbetet. Man har inget emot projektet i sak, men tycker att det blir för få nya lägenheter sett till hur mycket resurser som måste läggas. Därför ska större projekt som Norra Djurgårdsstaden prioriteras. Tjänstemännen hinner helt enkelt inte med planera för de 20 hyresrätterna samtidigt.

Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkände ändå på torsdagen att stadsbyggnadskontoret ska utföra ett planarbete på Sandhamnsgatan, trots att tjänstemännen inte tycker att de hinner. Men det kan ändå dröja innan arbetet sätts igång.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) skriver i ett mejl till Mitt i:

”Vi ansåg att det i grunden var möjligt att pröva den nya bebyggelsen i en plan, det rör sig ändå om 20 nya hyresrätter. Vi gör dock ingen annan bedömning än kontoret avseende prioritering av resurssättning, planen kan först resurssättas när kapacitet finns. Vad den här fastighetsägaren i praktiken ville var att gå före i plankön. Vi har en del sådana projekt, som rullar, som beslutades när inga prioriteringar gjordes. Ska vi klara de höga bostadsbyggandet måste vi kunna prioritera.”

Med andra ord kommer stadsbyggnadskontoret inte att hinna planera projektet på Sandhamnsgatan på ett tag trots politikernas beslut om ett påbörjat planarbete nu är godkänt. Det eftersom att större projekt som till exempel Norra Djurgårdsstaden där ett tusental bostäder kan godkännas på ett bräde i en enda detaljplan fortfarande kommer att gå före.

Martin Schröder, enhetschef på stadsbyggnadskontoret med ansvar för Östermalm säger att det finns ett stort tryck på att klara bostadsmålen med 7000 antagna bostäder i år och 8000 nästa år.

Så staden hinner inte riktigt med alltså?

– Jag ska säga att i sinom tid önskar vi att alla vi ska kunna genomföra alla initiativ från aktörer som vi tycker är bra. Men med de stora målen måste vi göra prioriteringar.

Jobbar man med att få in fler handläggare till kontoret?

– Absolut, det gör vi verkligen och jag vill verkligen betona att vi har utökat våra tjänster ganska markant de senaste två åren med ett tjugotal personer för att klara av målen. Och vi är just nu inne i en ny rekryteringsprocess för att få in fler planarkitekter, säger Martin Schröder.