Hissarna som strular mest

Mona Svensson i hissen vid Jakobsbergs centrum. Hissen är den som krånglar mest i Järfälla, förra året var den avstängd 22 gånger.
Mona Svensson i hissen vid Jakobsbergs centrum. Hissen är den som krånglar mest i Järfälla, förra året var den avstängd 22 gånger.
<b>Kallhäll:</b>  En helt ny 
station byggs.  Från en bro går två rulltrappor och två hissar ner till pendeltågets stationshus.  Från samma bro går en hiss och en rulltrappa ner till en nybyggd bussterminal.
<b>Kallhäll:</b> En helt ny 
station byggs. Från en bro går två rulltrappor och två hissar ner till pendeltågets stationshus. Från samma bro går en hiss och en rulltrappa ner till en nybyggd bussterminal.
&lt;b&gt;Jakobsberg:&lt;/b&gt;  En ny entré byggs, söder om huvud­entrén.  En tunnel under järnvägen byggs. Den ska ha ramper som går att cykla på.  Tunneln får också en hiss i varje ände.  Från tunneln under järnvägen går också en hiss och en rulltrappa upp till pendeltågsperrongen.
<b>Jakobsberg:</b> En ny entré byggs, söder om huvud­entrén. En tunnel under järnvägen byggs. Den ska ha ramper som går att cykla på. Tunneln får också en hiss i varje ände. Från tunneln under järnvägen går också en hiss och en rulltrappa upp till pendeltågsperrongen.
&lt;b&gt;Barkarby:&lt;/b&gt;  En helt ny station byggs.  Från Barkarbybron går tre rulltrappor och en hiss ner till pendeltågsperrongen.  Denna entré kommer att kompletteras med en större på andra sidan som kopplas samman med tunnelbanans
ingångar.
<b>Barkarby:</b> En helt ny station byggs. Från Barkarbybron går tre rulltrappor och en hiss ner till pendeltågsperrongen. Denna entré kommer att kompletteras med en större på andra sidan som kopplas samman med tunnelbanans
ingångar.
Den värsta hissen i Järfälla går till Jakobsbergs centrum. Förra året stod den stilla 22 gånger.

Men förbättringar är på gång.

Och när Trafikverket nu bygger nya pendeltågsstatoner planeras en rad nya hissar och rulltrappor. Klicka på bildspelet för att se hur det blir på din station.

Förra året stod hissen till Jakobsbergs centrum stilla 22 gånger. Men åtgärder är på gång. Kommunen har planer på att öppna en helt ny och starta en gammal avställd. Och taxiresor kan erbjudas dem som blir strandsatta när den ordinarie hissen strular.

Mitt i har begärt ut alla felanmälningar som gjorts för hissar och rulltrappor under förra året. Och det är tydligt var problemen är störst – hissen och rulltrappan som leder upp till Jakobsbergs centrum.

Förra året stod hissen stilla minst 22 gånger – ett stopp runt nyår varade i flera veckor. Det var dessutom stopp i rulltrappan 16 gånger.

Eftersom hissen och rulltrappan är enda sättet att ta sig upp till centrum drabbar det många som inte kan gå i trappor. Mona Svensson är en av dem.

Hon bor strax väster om pendeltågsstationen i Jakobsberg. Flera gånger i veckan tar hon sin rollator för att gå till centrum. Men ibland får hon vända hemåt igen.

– Det finns bara en hiss som går upp till centrum och den är ofta trasig, säger hon.

På västra sidan finns varken brevlåda eller apotek. När hissen inte går måste hon ta bussen till Viksjö för att kunna hämta ut sina mediciner.

– De kan inte hålla på och bygga hur mycket som helst, utan att se till att kommunikationerna fungerar, säger hon.

Men vem ansvarar egentligen för att laga hissen när den strular? Det är inte glasklart. I hissen finns en skylt som säger att det är Järfälla kommun som äger och sköter om den. Men när den nyligen stod still gjorde en tillfällig lapp gällande att alla klagomål skulle gå till SL.

– Det är kommunen som ansvarar för hissen. Men efter­som det är våra resenärer som drabbas har vi ändå varit där och tittat till den, säger Lovisa Åbom, presskontakt på SL.

Vem som är ansvarig varierar från hiss till hiss och rulltrappa till rulltrappa, ibland är det SL, ibland kommunen och ibland fastighetsägaren. Det varierar dessutom vem det är som ska rycka ut när något är trasigt.

– Det är väldigt snårigt. I det här fallet visste inte ens kommunen om att de ägde en hiss där. Det var vi som fick gå in och lösa hela situationen och se till att hissen blev lagad, säger Lovisa Åbom.

Men enligt Järfälla kommun är hissen inte alls lagad. Och de kände visst till den.

– Överenskommelsen är att felanmälningarna går till SL, men kommer det till min kännedom att hissen är trasig så kan jag ta det direkt med entreprenören, säger Rolf Mattsson, gatuingenjör på Järfälla kommun.

Av praktiska skäl hanterar SL alltså felanmälningar gällande Jakobsbergshissen, medan kommunen står för ägandet och notan.

Anledningen till att hissen stod stilla flera veckor ­efter nyår är att den blivit vandaliserad.

– Den är fortfarande inte åtgärdad, bara provisoriskt, säger Rolf Mattsson.

En krossad glasruta i hisschaktet är fortfarande inte utbytt och orsaken till att reparationen dröjer är att det saknades reservdelar – som fortfarande inte kommit.

– Men hissen är definitivt inte bortglömd. Tvärtom är den verkligen inget vi snålar på eftersom det är den enda som går upp till centrum. Den servas, underhålls och besiktigas precis som den ska, säger Rolf Mattsson.

Däremot är den hårt belastad och kommunen ser därför över situationen. Flera förbättringar är på gång:

Bygga en ny hiss. Det finns öronmärkta pengar för en ny hiss. En möjlig plats är i den nyöppnade entrén, intill gula villan. Tidigast kommer en ny hiss att finnas på plats i slutet av 2017.

Öppna en gammal hiss.

Den finns intill Riddar Jakobs nattentré på Ynglinga­gatan. En hissfirma undersöker om den går att starta igen. Det skulle avlasta den ordinarie hissen. Även den har öronmärkta pengar i budgeten.

Erbjuda taxi. Det finns förslag om att personer som är rullstolsburna eller berättigade till färdtjänst ska erbjudas taxiresor om hissen inte går under en längre period.

Sedan många år tillbaka har det bara funnits en hiss på centrumsidan. Men enligt kommunens gatuingenjör Rolf Mattsson är det på tiden att det blir fler.

– Kommunen växer snabbt och fler och fler åker till och från Jakobsberg. När trycket ökar på hissarna måste vi också följa med i den utvecklingen, säger han.

Fakta

Här står det ofta still:

Hissarna och rulltrapporna där flest stopp felanmäldes under 2015.

22 stopp: Hissen till Jakobsbergs centrum.

16 stopp: Rulltrappan till Jakobsbergs centrum.

13 stopp: Hiss i Jakobsberg till pendeltågets vänthall.

12 respektive 9 stopp: Hissarna i före detta stationshuset i Barkarby.

10 stopp: Rulltrappan i Jakobsberg till pendeltågets vänthall.

Källa: SL