Historisk kvarnsten lyfts fram

Hans Wångberg föreslog att den gamla kvarnstenen på Kvarnberget skulle få en bättre plats, något kommunen tyckte var en bra idé.
Hans Wångberg föreslog att den gamla kvarnstenen på Kvarnberget skulle få en bättre plats, något kommunen tyckte var en bra idé.
Den bortglömda kvarnstenen på Kvarnberget är ett av Huddinges äldsta historiska minnen.

Nu ska den få en bättre placering tack vare ett förslag från Hans Wångberg.

För några år sedan skrev Hans Wångberg en bok, ”Stuvsta från forntid till förort”, tillsammans med sin vän Hans Björkman. Under arbetet med boken var de runt överallt i hembygden och gjorde fynd av olika slag.

Ett sådant var den gamla kvarnstenen på Kvarnberget som gett namn åt Kvarnbergsskolan och hela området kring Kvarnbergsplan. Stenen är en av de äldsta historiska resterna av det gamla Huddinge.

– Jag hade bara sett den för länge sedan, men jag är ju ald- rig här uppe på berget heller, säger Hans Wångberg som är uppvuxen och har levt hela sitt liv i trakten.

Att kvarnstenen inte är något som lever i allas medvetande var något de fick bekräftat i det fortsatta arbetet.

– Av de 50-60 personer vi intervjuade när vi skrev boken var det en enda som kände till historien om kvarnstenen, berättar Hans Wångberg.

Stenen ligger på den plats där den gamla väderkvarnen på berget låg en gång i tiden. Hur gammal den är eller hur kvarnen exakt såg ut är inte helt klarlagt. Kvarnen var nämligen ett svartbygge och det finns inga ritningar.

Men stenen har blivit kvar på berget som en påminnelse. Intill ligger den gamla husgrunden som mest används som eldplats av ungdomar som ska grilla korv.

– Jag tyckte det var synd att den bara skulle ligga där och bli förstörd, säger Hans Wångberg.

Så han lämnade in ett medborgarförslag till kommunen om att man skulle ta hand om stenen och placera den på en bra plats med en skylt som gav förbipasserande dess historia, förslagsvis vid Gymnasievägen framför Kvarnbergsskolan. I förra veckan beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att gå vidare med Hans förslag.

– Det här är väldigt roligt, ett strålande förslag, säger Christer Falk, handläggare på kommunen.

Hans Wångberg berättar att nedanför berget låg till fram på 1960-talet Stuvsta gård. Det som i dag finns kvar är bara gårdens rättarbostad som nu fungerar som scoutstuga.

I mitten av 1940-talet, när Hans gick i Tomtbergaskolan, skickades eleverna till Stuvsta gård för att hjälpa till att plocka potatis.

– Jo, det här är egentligen Stuvsta, säger Hans Wångberg och blickar ut över höghusen och det som i dag oftare går under namnet Huddinge centrum.

Själva Stuvsta förknippas i dag mest med området runt Stuvsta station. Men det finns mer förvirr­ing kring ortsnamnen i Huddinge.

– Det finns folk som bor i Snättringe som säger att de bor i Stuvsta, berättar Hans Wångberg som själv bor i Stuvsta cirka hundra meter från gränsen till just Snättringe.

Kvarnstenen ska snarast tas om hand och placeras på sin nya plats nedanför berget, berättar Christer Falk.

– Vi ska sätta i gång direkt, men det är lite saker som behöver göras så jag vågar inte lova ett bestämt datum, säger han.

Det var synd att den bara skulle ligga där och bli förstörd.Hans Wångberg

Fakta

Huddinges historiska centrum

Stuvsta var centralorten framför andra i Huddinge för hundra år sedan. En stor del av det som i dag kallas Huddinge centrum är egentligen Stuvsta.

Namnet Stuvsta nämns första gången 1353.

Kvarnen på Kvarnberget har gett namn åt hela området runt Kvarnbergsplan. Det enda som finns kvar är kvarnstenen.

25 000 kronor har avsatts för arbetet att renovera och flytta kvarnstenen.

Källa: Hans Wångberg

Huddinge kommun