Min lokala hjälte

Historisk station omvandlas

Älvsjö station – eller Elfsjö som orten först hette – har byggts om ofta och mycket sedan 1860 då stambanan öppnade.

Just nu står dock pendeltågsstationen inför sin kanske allra största omvandling, som planeras bli färdig 2014.

När stambanedelen mellan Stockholm och Södertälje öppnades för trafik 1860 fanns det ingen järnvägsstation i Älvsjö. Inte mycket annat heller för den delen. Bara Älvsjö gård som då hette Elfwesjö och en banvaktstuga – som stod kvar ända in på 1950-talet.

Något år efter trafikstarten begärde grefve Lagerbielke, ägare till Älvsjö gård, att lokaltågen mellan Stockholm och Gnesta skulle stanna utanför honom – när det behövdes.

Så blev det. Det sägs också att tågen snällt fick vänta på grevinnan och de andra damerna på gården, om de inte hunnit bli klädda.

1876 började planeringen för en riktig station. I Vinterviken i Gröndal framställdes på den tiden sprängämnen som därifrån transporterades till Liljeholmen. Där började det dock bli tättbebyggt och därmed farligt för omlastning av dynamiten.

Men Älvsjö var alltså till största delen obebyggt. Efter långdragna diskussioner med greve Lagerbielke om att få köpa 40 000 kvadratfot mark invigdes så det första stationshuset i Elfsjö den 1 november 1879. Trafiken var dock gles. Mindre än 1 000 personer i månaden klev på eller av vid stationen 1882.

Kring sekelskiftet började det byggas villor i trakten, och samtidigt började trafiken komma i gång på allvar i samband med att Nynäsbanan invigdes 1901 och Älvsjö blev förgreningsstation.

1909 ändrades stavningen till Älfsjö och fyra år senare ändrades den ännu en gång. Då till den nuvarande stavningen, Älvsjö.

I slutet av 1920-talet hade stationen vuxit till sig och sägs då ha varit Sveriges tredje största, räknat efter antalet resenärer.

1932 byggdes därför en ny enplansstation med stor väntsal och Pressbyråkiosk.

Efter klagomål på den opraktiska gångbron över bangården anlades också en tunnel, som under andra världskriget användes som skyddsrum.

1970 satte man i gång med att bygga viadukten och vänt- hallen ovanför spåren. När den invigdes i november stängdes gångtunneln, tillika skyddsrummet, för gott.

Anläggningen var väl tilltagen då Stockholmsmässan stod färdig året därpå, samtidigt som SL-trafiken hade premiär efter att alla de tidigare trafikföretagen i länet övertagits. Älvsjö station hade 2008 omkring 25 000 ordinarie resande varje dag, en siffra som väntas öka kraftigt.

Just nu pågår därför sedan två år tillbaka den kanske största förvandlingen av platsen någonsin.

Älvsjö centrum ska omvandlas till en sammanhållen stadsmiljö med ännu ett nytt resecentrum som kopplar samman spårtrafik med vägburen kollektivtrafik. Här ska även byggas cykelgarage, torg och butiker. Dessutom ska det byggas omkring 420 nya lägenheter.

Nya Älvsjö centrum planeras stå färdigt 2014.

Fakta

Hans Björkman och Gert Ekström utkom i vintras med boken ”Stockholms järnvägar – miljöer från förr och nu”.