Historisk trädgård har nu fått ett lyft

Historiska parker har fått ett uppsving. I förra veckan återinvigdes den anrika fruktträdgården vid Långbro gård.

– Vi vill lyfta de kulturhistoriska och botaniska värdena, säger Kajsa Pärke på Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Marken är som en gul matta av blommande vildtulpaner i parken vid Långbro gård. Inte alla känner till att bestånden av lökväxter har en historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden.

– De är åtminstone från 1700-talet, säger Helge Torstensen, aktiv i Älvsjö miljöråd.

Lökarna skulle dock inte kunna mynna ut i samma prakt i en pallkrage hemma i villaträdgården.

– Just på den här platsen finns nämligen en postglacial lera med mycket högt pH-värde, förklarar Helge Torstensen.

När kulturhistoriska värden förs på tal handlar det oftast om byggnader eller gamla möbler.

Men nu verkar det ha blivit mer på modet att värna gamla trädgårdar.

I förra veckan lockades ett hundratal personer till återinvigningen av Långbrogårdsparkens tidigare fruktträdgård, som restaurerats för en halv miljon kronor.

Fruktträdgården har haft odlingar sedan slutet av 1600-talet. Alfred Söderlund – ”Långbrokungen” – som ägde gården vid 1800-talets slut, lät göra om de dåvarande fyrkantiga odlingskvarteren till rundade gräsytor med slingrande gångar.

Under restaureringen har man röjt i området, anlagt nya slingrande gångvägar och planterat buskrosor och fruktträd.

Det finns dock fortfarande gamla fruktträd kvar med äppelsorter som Åkerö och Säfstaholm.

– Tanken är att erbjuda besökarna en rofylld plats, säger Kajsa Pärke.

Återinvigningen av den kulturhistoriskt intressanta fruktträdgården lockade ett hundratal personer.