Hittade mögel hos restaurang

Sollentuna Kommunens livsmedelsinspektion kräver omedelbara åtgärder av en restaurang i Sollentuna. Vid en oanmäld kontroll fann inspektörerna en rad allvarliga brister i lokalen. Bland annat hittades mögel i nära anslutning till där livsmedel förvaras.

Av rapporten framgår att brister har upptäcks vid tidigare tillfällen, men då har uppskov getts då det funnits planer på att bygga om.

Nu kräver kommunen omedelbara åtgärder.