”Hjälp dem som samlar på pant”

SÖDERMALM Ett medborgarförslag om att inrätta särskilda behållare omkring papperskorgar och soptunnor på Södermalm har inkommit till stadsdelen.

Enligt förslaget ska sådana behållare underlätta för dem som av olika skäl samlar pant. Det blir mer hygieniskt, och dessutom så ger det en mer positiv känsla för givaren att lägga panten i en särskild behållare i stället för att slänga den i en papperskorg.

Förslaget kommer att tas upp på stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober.