Hjälp gärna fåglarna – men på rätt sätt

Victor Persson från Stockholms Vildfågel Rehab
Victor Persson från Stockholms Vildfågel Rehab med en hornuggla på axeln.
Många Lidingöbor utrycker oro i sociala medier över fåglar som flyr boet på grund av hettan, eller som ligger platt på trottoarerna. Men Victor Persson på Stockholms Viltfågel Rehab uppmanar människor att ta det lite lugnt med räddningsinsatserna – fåglar klarar mer än många tror.

Har du sett en fågel ligga platt och lite snett, med lätt utfällda vingar på gräset? Lugn, den försöker bara svalka sig.

Det finns en rad liknande beteenden som ofta misstolkas av inte så fågelvana människor med stora hjärtan och vilja att hjälpa. Det menar Victor Persson på Stockholm vildfågel rehab.

Fågel som svalkar sig

En silltrut som svalkar sig.

– En fågel som ligger ned med utbredda vingar kyler sig, de håller inte på att dö. Ligger den illa till är det ju bra att få den att flytta på sig, men försök inte fånga den.

Värme inget ovanligt

Han menar också att det finns en uppfattning om att fåglar lider av uttorkning nu när hettan är här. Men det är en uppfattning han inte riktigt förstår grunden till.

En törstig krabat.

En törstig grågåsunge. Foto: Stockholm Vildfågel Rehab.

– Många av våra fåglar spenderar stora delar av året i länder med extrem hetta och torka. De är vana, säger Victor. Fåglar har klarat sig i flera miljoner år, de klarar vår värmebölja också.

I sociala medier kan man läsa om Järfällabor som hittat fågelungar och tagit med dem hem för att ta hand om dem, eller som på plats undrar vad de ska göra för att hjälpa.

Victor Persson menar att det inte är ovanligt att fågelungar hamnar på marken. Vissa arter skuffar till och med ut svaga individer. Hittar man en unge under ett bo beror det inte på värmen menar han.

– Hade det berott på värmen hade alla ungarna legat där. Och det är inte fler i år än andra år.

En sådan unge, som blivit utknuffad från boet kan däremot lida av uttorkning eftersom föräldrarna inte längre matar den.

Då kan det vara läge att hjälpa om man inte står ut med att låta naturen ha sin gång.

Vill man komma i kontakt med Victor och de andra ideella krafterna på Viltfågel Rehab så skickar man ett sms med info, och gärna en bild. Sedan får man hjälp antingen via eller sms, eller via telefonsamtal.

Ringar på vattnet

Didrik Vanhoenacker är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Även han menar att värmen i sig inte borde vara ett problem för fåglarna.

– Däremot kan värmen i flera led få konsekvenser för fåglar och andra djur, säger han.

Extrem värme kan som nu leda till torka, som i sin tur kan göra att vissa insekter inte föds i samma utsträckning. Även skogsbränder kan påverka fåglarna.

Skippa fågelbadet

Både Didrik Vanhoenacker och Victor Persson säger att fåglarna säkert uppskattar att man ställer ut vatten, även om de inte har några problem att uppsöka vattendrag på egen hand.

– De blir nog glada över att slippa flyga så långt för vatten, säger Didrik Vanhoenacker.

Men välj kärl med omsorg, säger Victor Persson.

– Sätt inte ut stora fat där de även får plats att bada, utan välj ett mindre. De kan inte skilja på dricksvatten och badvatten, så de gör allt på samma ställe. Vilket betyder att de även bajsar i vattnet, och då sprids sjukdomar lätt.