Hjälpte inte kränkt elev

Vallentuna En skola i ­Vallentuna kommun har brustit i sina skyldigheter enligt skollagen att utreda och anmäla när elever och föräldrar berättar om kränkande behandling. Det konstaterar Barn- och elevombudet, Beo, i ett beslut.

Eleven utsattes för både fysiska och psykiska trakasserier från klasskamrater under flera terminer.

Skolan utredde och tog tag i enskilda händelser men gjorde ingen samlad utredning av kränkningarna.

Huvudmannen, Vallentuna kommun, föreläggs nu rätta till bristerna som Beo har påpekat och fortsättningsvis utreda anmälda kränkningar mer grundligt.