Vad är en vardagshjälte för dig, Bashar?

Bashar Tancro Hussein Sollentuna
Bashar Tancro Hussein, 30, blev årets Sollentunahjälte 2018 för sitt engagemang för unga.
Bashar Tancro Hussein utsågs till Min lokala hjälte i Sollentuna i fjol för sitt stora engagemang och driv för att motivera unga. Nu ska han utse årets Sollentunahjälte.

Vad är en vardagshjälte för dig?

– För mig är det en person som gör vardagen för andra människor lite bättre varje dag. Jag tycker också att det är en som går in för att ge, och inte alltid få.

Vad tror du skulle kunna göra Sollentuna till ett ännu bättre ställe att på bo på?

– Sollentuna måste tänka på alla. Man får inte glömma vissa människor som inte har samma förutsättningar. Får man inte med dem på tåget så är det stor risk att det blir samhällsproblem i framtiden. Politiska beslut ska vara långsiktiga och följas upp resultatmässigt, och de ska inkludera så många som möjligt.

Du blev Min lokala hjälte 2018, vad har det betytt för dig?

– Det har betytt ett kvitto på det arbete jag har gjort i Sollentuna under väldigt lång tid. Jag är verkligen Sollentunacentrerad och jag har jobbat länge och känner många människor på både gräsrotsnivå och på politikernivå, och allt där emellan. Att jag fick ett sådant kvitto på att mitt arbete betyder något – det känns jävligt bra helt enkelt!

Vem är din lokala hjälte?

Här kan du nominera:
Huvudpartners
Lokala partners