Palomas kamp för nyanländas språk och inkludering

Järfälla Paloma Leal Hensman
Paloma Leal Hensman
Öppna förskolan är så mycket mer än en mötesplats för barn och föräldrar. För Paloma Leal Hensman handlar det lika mycket om att diskutera rasism, könstillhörighet, mobbning och hbtq-frågor. Paloma är nästa Järfällaprofil att nomineras till Min lokala hjälte.

Öppna förskolan är en plats för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Men för Järfällabon Paloma Leal Hensman, som jobbar på öppna förskolan Vita villan, är det mer än så.

– Vi riktar oss främst till nyanlända som är föräldralediga, men inte bara. Vi har också föräldrar som bott i Sverige i tio år, men som ryckts ut ur SFI när de fått barn och behöver hjälp med språket, säger Paloma.

”Vi kan få ner psykiska ohälsan bland unga”

Palomas jobb är verkligen multi-tasking. Förutom det som normalt ingår i en öppen förskola använder hon lek och musik för att öva på svenska. Hon för också diskussioner om allt från rasism till hbtq-frågor, med både föräldrarna och barnen.

– För mig är det jätteviktiga frågor. Att få barn som inte fått sin integritet eller könstillhörighet respekterad att inse att det inte är något fel på dem. Om alla får höra det tidigt så kan vi få ner antalet unga med psykisk ohälsa, säger Paloma.

Hon är noga med att poängtera att det inte handlar om att lära ut till besökare som har ”fel” värderingar.

Jag brinner för att människor inte ska bli dömda, så som jag inte vill bli dömd

Paloma Leal Hensman

–Jag för diskussionerna med alla besökare, oavsett ålder eller bakgrund. Det är ofta lätt att prata om detta med nyanlända eftersom de ofta redan har tänkt på de här frågorna själva. De förstår strukturer som drabbar minoriteter och normer som gör det svårt att passa in.

Var kommer ditt engagemang för de här barnen och de här frågorna ifrån?

– Mina egna föräldrar flydde och jag är uppvuxen i fattigdom i Sverige. Jag har levt med föräldrar som inte klarat av att ta hand om mig utifrån sin pyskiska ohälsa. Jag brinner för att människor ska få så bra förutsättningar som möjligt och inte bli dömda, så som jag inte vill bli dömd, säger Paloma Leal Hensman.

Vem är din lokala hjälte?

Här kan du nominera:
Huvudpartners
Lokala partners