Anders Forsman vill skapa trivsel och trygghet i Gribbylund

Anders Forsman i Gribbylunds fastighetsägarförening är nominerad till Min lokala hjälte i Täby 2019.
Anders Forsman är nominerad till Min lokala hjälte för sitt engagemang för Gribbylund.
Anders Forsmans hjärta klappar för Gribbylund och hans engagemang har gjort avtryck i både stort och smått.
– Det jag egentligen är mest stolt över är att jag har varit med och räddat hopptornet, säger han.

Anders Forsman med hopptornet i bakgrunden som han är stolt över att ha varit med och räddat undan rivning. Gribbylund Gribbylunds fastighetsägarförening i Täby.

När Anders Forsman, som blivit nominerad till Mitt i:s Min lokala hjälte, engagerat berättar om allt som händer runt Ängsholmsbadet i Gribbylund är det med stolthet i rösten. Han har varit aktiv i Gribbylunds fastighetsägarförening i över tio år och bott i Gribbylund 22 år nu i maj.

– Det är väldigt stark hemkänsla. Vi är ganska stolta över det här.

”Här dricker vi brunn”

Han pekar ut hopptornet som hotades av rivning, men nu står där symboliskt. Han talar om valborg och midsommarfirande och att kiosken snart ska öppna igen. Han berättar också om trefaldighetstraditionen vid Johanneskällan.

– Johanneskällan, en levande fornlämning, som jag kallar det. Det porlar vatten året om. Så här dricker vi brunn, säger Anders Forsman och tar en slurk av det kalla vattnet som springer fram ur marken vid Rönningesjöns strand.

Anders Forsman vid Johanneskällan i Gribbylund Täby. Trefaldighetsafton dricks det brunn.

Prisad för sitt trygghetsarbete

Nyligen blev Anders Forsman utsedd till ”Trygg i Täbystipendiat”, som delas ut av kommunen. ”En sann vardagshjälte som visar att alla kan göra något för att bevara och stärka tryggheten i Täby kommun”, står det i motiveringen.

– Jag har varit engagerad i trygghetsmöten och trygghetsvandringar. Men vi skapar trygghet också genom trivsel.

När han blev aktiv i fastighetsägarföreningen var det problem med skadegörelse och otrygghet i området. I dag är bilden en annan, enligt honom.

– Det var väldigt mycket bus uppe i Gribbylunds centrum, men genom olika åtgärder har det blivit bra. Det är lugnt nu.

Anders Forsman berättar att de numera informerar om allemansrätten och eldplatserna på flera språk. Gribbylund, Täby. Min lokala hjälte.

Engagemanget är brett

Han nämner också att fastighetsägarförening var engagerade när det var stökigt och fanns både oro och upprördhet efter den stora flyktingvågen.

– Där var vi med och skapade en annan stämning, säger Anders Forsman.

Han konstaterar också att även om han ofta är ansiktet utåt i styrelsen, så jobbar de ihop för Gribbylunds bästa.

– Man gör aldrig något ensam.

Vem är din lokala hjälte?

Huvudpartners
Lokala partners