ANNONS

Åldring dog av hjärtstopp – hjärtstartare saknades

Insändarskribenten tycker att kommunen borde lyssna på personalen i äldreomsorgen.
Personen avled av hjärtstopp. Livet kan ha räddats om det funnits en hjärtstartare.
Tidigare i år larmades Larm- och nattpatrullen ut till ett äldreboende i Täby. Åldringen drabbades av ett hjärtstopp och dog. Personalen mår dåligt eftersom det saknades en hjärtstartare, något som kunde ha räddat personens liv.
– Vi har länge påtalat att vi vill ha det våra bilar, säger gruppledaren Helena Ölwing.
ANNONS

I början av oktober larmade en person på ett seniorboende i Täby efter en fallolycka. SOS som tog emot samtalet skickade vidare larmet till Larm- och nattpatrullen i Täby.

När personalen kom fram till boendet hjälpte de åldringen upp på en stol. Men personalen insåg att en trolig hjärtinfarkt var på väg. De ringde 112 och påbörjade hjärt- och lungräddning.

Men åldringens liv gick inte att rädda.

Mår dåligt efter händelsen

I en lex Sarah anmälan framgår det att personalen mår väldigt dåligt av händelsen eftersom de inte hade någon hjärtstartare.

– Vi är en helt egen grupp som åker ut på den här typen av larm. Vi består av undersköterskor och vi har länge påtalat att vi vill ha hjärtstartare i våra bilar, säger Helena Ölwing, gruppledare på Larm- och nattpatrullen som skrev anmälan.

Samtidigt säger hon att man aldrig kan veta att personen hade överlevt om man haft en hjärtstartare.

– Men det här handlar om att ha alla hjälpmedel som står till buds för att kunna rädda ett liv, säger hon.

Finns på bussar och taxibilar

Hon påpekar att det finns hjärtstartare i offentliga miljöer som förbipasserande människor förväntas att använda om någon drabbas av hjärtstopp.

– De finns i taxibilar och på bussar. Men vi som ansvarar för samtliga trygghetslarm i kommunen har det inte.

ANNONS

I lex Sarah-anmälan framgår det att de påtalat för ledningen vid flera tillfällen att de som har ansvar för alla trygghetslarm i kommunen bör ha en hjärtstartare men inte fått något gehör.

Så svarar ledningen

Marie Tid är avdelningschef på äldreomsorgen i Täby. Hon väljer att svara via mejl att larm- och nattpatrullen sällan är ensamma på allvarligare sjukdomsfall.

Vidare skriver hon att även om det är bra att det finns hjärtstartare på offentliga platser så finns det inga medicinska belägg för att just den här personen hade överlevt med en hjärtstartare.

All hemtjänst bör ha hjärtstartare

Hon skriver också att om Larm- och nattpatrullen har en hjärtstartare så följer det att varje hemtjänstpatrull ska utrustas hjärtstartare.

– I alla beslut som rör hälso- och sjukvård och kring vilken utrustning som bör finnas i våra verksamheter så finns en tät dialog med kommunens ansvariga medicinska sjuksköterska, skriver hon i mejlet.

Vilken är den främsta anledningen till att det inte finns hjärtstartare?

– Det kommunala uppdraget har ett tydligt fokus på omvårdnad och inte hälso- och sjukvård. Eftersom det är detta uppdrag vi har, är det utifrån det som dialogen med medicinskt ansvarig sjuksköterska förts. Visar vår utredning att vi behöver omvärdera uppdraget kommer vi självklart se över såväl rutiner som utrustning.

Men varför måste all hemtjänst utrustas med hjärtstartare?

– Jämförelsen mellan hemtjänstens och larm- och nattpatrullens utrustning bottnar i att det är ett jämförbart uppdrag och att det då medför att om uppdraget ändras så påverkar det rimligen båda verksamheterna avseende utrustning.

Vad tänker du kring att personalen mår dåligt på grund av det här?

– De medarbetare som agerade med hjärt- och lungräddning i den akuta situationen har på ett föredömligt sätt gjort det som de enligt uppdraget ska göra. Våra medarbetare är mycket professionella men det är alltid svårt i de lägen när en person avlider.