Hjortar ska röja sly i skogen

”Det finns massor av fornlämningar här. En av dem är troligen en kungagrav som knappt är synlig men som kommer att bli det på ett helt annat sätt när hjortarna har betat här”, säger ekologen Rickard Sandström med sin hund Biggie.
”Det finns massor av fornlämningar här. En av dem är troligen en kungagrav som knappt är synlig men som kommer att bli det på ett helt annat sätt när hjortarna har betat här”, säger ekologen Rickard Sandström med sin hund Biggie.
Ett tiotal hjortar ska beta gräs och sly på fornlämningar i Brunnby-Vik och därmed snygga till och förbättra miljön.

Kommunen satsar en halv miljon kronor på den unika åtgärden.

Förslaget att anlägga ett 20 hektar stort hjorthägn i skogsområdet mellan Wäsby golfbana och Wikskolan kommer från Nils Odén, stadsträdgårdsmästare och landskapsarkitekt i Upplands Väsby kommun. Med hjälp av hjort­betet ska området hållas öppet och fornlämningarna bli synliga igen. I dag döljs fornlämningarna under gräs och sly.

– Förr hölls skogarna öppna av nötkreatur. Nu senast har vi haft får som betat men fårägaren har flyttat så nu prövar vi det här, säger Nils Odén.

Inhägnaden blir stor som 40 fotbollsplaner och ska vara öppen för allmänheten. Motionsspåret i området blir kvar och dess belysning ska få en varmare ton för hjortarnas skull.

Finns det ingen risk att de rymmer?

– Risken finns om någon skulle klippa upp stängslet men det vore ingen större katastrof. Dovhjortar är stationära och stannar där de trivs och har sin flock, säger Nils Odén.

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har anslagit drygt 1 miljon kronor till miljöförbättrande åtgärder i skogsmarken och ungefär hälften av anslaget kan gå till hjorthägn med djurbesättning. Att kommuner bygger hjorthägn är ovanligt men minst två finns på naturbruksskolor som ägs av kommuner.

Ett tiotal hjortar, mest dovhjortar men även kronhjortar, kan köpas in. Hjortar äter gräs, sly och buskar vilket är bra för artrikedomen. När mark betas får även andra arter, än de som brukar ta över, chans att överleva tack vare att konkurrensen blir mindre.

Rickard Sandström, ekolog på kontoret för samhällsbyggnad, välkomnar planerna.

– Kommunen vill satsa på det här för att det betyder så enormt mycket för den biologiska mångfalden i naturen. Vi får en vackrare natur och ett pittoreskt inslag med hjortar som betar. Tänk också på alla morgonmotionärer som under sin joggingrunda i spåret kan se hjortarna ströva omkring. Det blir en fantastisk upplevelse i sig. En oerhört viktig aspekt är även undervisningen för skolungdomar, säger han.

Wäsby golfklubb, som kommer att gränsa till hjorthägnet, ska sköta stängseltillsynen.

Golfklubben har haft problem med vildsvin och hoppas att stängslet kan hålla även de bökande golfbaneinkräktarna borta.

Kommunen har haft samråd med grannar som är positiva till hjorthägnet som kan börja byggas i höst så snart länsstyrelsen och politikerna gett sitt tillstånd.

Fakta

Kungar tog dovhjorten till Sverige

Dovhjorten kommer ursprungligen från medelhavsområdet.

Under 1500-talet utplanterades den på flera kungliga jaktområden.

Fyrsprånget utmärker dovhjorten, den studsar fram på raka ben för att undgå fara.

Dovhjorten har inga tänder framtill i överkäken.

Den idisslar och har fyra magar.

Honan, eller hinden som hon kallas, får en eller två kalvar i maj-juni.

Källa: Svenska Jägareförbundet och Wikipedia