Hjorthagen får finsk förskola

Östermalm har fått sin första finska öppna förskola.

– Det är en viktig verksamhet eftersom det handlar om ett minoritetsspråk, säger Mats Claesson på stadsdelsförvaltningen.

Finskan är ett av fem minoritetsspråk i Sverige. I Stockholm bor tusentals människor som pratar finska eller har det som modersmål.

Och enligt minoritetetslagen ska Stockholm stad bland annat främja barns utveckling av sin språkliga och kulturella identitet.

– Det började med att vi hade en dag för finsktalande barn och föräldrar med olika aktiviteter. Och det föll väl ut. Så nu provar vi med en öppen förskola, säger Mats Claesson, chef för barn och ungdom på Östermalm.

I september drog verksamheten igång i Hjorthagens medborgarhus.

Varje fredagseftermiddag är förskolan öppen.

– Det är viktigt att säga att man inte behöver prata finska för att vara välkommen. Här kan man träffa andra föräldrar och barn, prata och byta erfarenheter. Vi sjunger även sånger och läser barnböcker på finska och svenska, säger Barbro Lindberg, språk- och kultursamordnare på Östermalm.

– Det här är viktigt för att revitalisera det finska språket och kulturen här i Sverige.

I Finland har den öppna förskolan på Östermalm redan fått stor uppmärksamhet. Tv, radio och tidningar har varit på besök och skrivit positivt om den svenska satsningen för landets finska minoriteten.

En förskolelärare är anställd vid den nya förskolan. Länsstyrelsen finansierar projektet, som just nu sträcker det sig till nyår.

Men Östermalms stadsdelsförvaltning hoppas på en förlängning till nästa år.

Fakta

Bättre skydd

2009 antogs en ny politk för nationella minoriteter.

Syftet var att synligöra grupperna och öka förståelsen i samhället för deras särskilda behov och rättigheter.

Sedan 2010 har länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvaret att samordna och följa upp minoritetspolitiken.

Källa: Stockholms stad