Hjorthagen ska bli som Manhattan

Från industriområde till shopping- och kulturmecka.

Gasverksområdet i Hjorthagen är nu tänkt att bli Stockholms motsvarighet till New Yorks ”Meat­packing dis­trict”.

Efter över 100 års industriverksamhet har gasverket i Hjorthagen lagt ned produktionen. Området ska nu saneras och bli en plats där hela staden kan mötas, shoppa och ta del av kultur.

Exploateringsnämnden väntas på torsdag reservera området vid det gamla gasverket för fastighetsägaren JR Kvartersfastigheter.

– Det är ett unikt område och en viktig aspekt är att vi kan öppna upp en ny stadsdel som många stockholmare inte känner till. Det ska bli en attraktion för alla huvudstads­bor, säger Magnus Rothman, vd för JR Kvartersfastigheter.

Det framtida gasverket kan komma att jämföras med ”Meatpacking district” på Manhattan i New York. En stadsdel som gjordes om från ruffigt slakthusområde till en plats där kultur och dyra designbutiker trängdes med varandra.

Under 2012 erbjöds intressenter komma med förslag och idéer på hur man skulle kunna utveckla gasverksområdet. 50 förslag kom in till staden – och valet föll på JR Kvartersfastigheter

Enligt fastighetsägaren ska kultur, gallerier, scenkonst, designbutiker och matupplevelser dra folk från hela Stockholm till Hjorthagen.

Stadens egna planer på ett kulturkluster i området har tidigare lagts ner. Tanken var att staden i egen regi skulle skapa flera utrymmen för kultur, men som det ser ut nu blir det bara en gästspelsscen i en av de stora gasklockorna.

Men förhoppningarna är nu att JR kan vara med och skapa privatägda kulturutrymmen i gasverksområdet i stället för kommunala. Gallerier, ett musikhotell med scen och andra kulturinstanser utlovas i området.

Fakta

Kan öppna 2018

På torsdag bestämmer exploateringsnämnden om JR Kvartersfastigheter ska få en tidig markanvisning. Blir det ja startar planeringsarbetet direkt.

Först 2018 väntas dörrarna för hela centrumet slå upp, men JR hoppas kunna erbjuda konserter, utställningar och marknader redan inom ett par år.