Hjorthagen växer med 570 bostäder

Nu har detaljerna för ytterligare ett bostadsområde inom Norra Djurgårdsstaden blivit klara.

I detaljplanen från Stadsbyggnadskontoret planeras det för 570 lägenheter, varav cirka 340 studentbostäder, inom området Ängsbotten i Hjorthagen.

Men Stadsbyggnadskontoret slår även fast att det nya bostadsområdet kan påverkas negativt av bland annat buller och luftföroreningar från Norra länken och Värtabanan.

– Det är ett faktum att det bullrar i staden, från trafik och järnväg, och det är något som vi har att hantera. Där finns det tydliga riktlinjer att gå efter och det finns flera åtgärder för att minska bullret, säger Bo Bergman, avdelningschef för stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Området ligger intill Norra länken, som öppnar för trafik 2015. Det kommer att utsätta området för luftföroreningar. I dag transporteras även farligt gods på Värtabanan och ytterligare transporter med farlig last tillkommer när Norra länken öppnas.

– När det gäller luftföroreningar finns det precisa gränsvärden som ska följas, annars ska det inte vara bostäder där helt enkelt. När det kommer till farligt gods finns det flera åtgärder som kan göras, nivåskillnader, murar samt hur husen utformas utifall det skulle inträffa en olycka som en explosion, säger Bo Bergman.

Det finns flera åtgärder för att minska bullret.Bo bergman stadsbyggnads­kontoret