Hjulet vittnar om ­livet vid kvarnen

Under fem århundraden bodde Tyresöbor vid Uddby kvarn. Det visar nya utgrävningar.

Nu vill hembygdsföreningen att kvarnens historia visas i ett friluftsmuseum. Men kommunen tänker begrava allt under en gång- och cykelväg.

I och med att Tyresö kommun bestämt sig för att bredda Brakmarsvägen måste man också bekosta arkeologiska utgrävningar vid Uddbyfallet, där Uddby kvarn låg.

Det senaste året har arkeloger därför vänt upp och ner på jord och stenar och i veckan avslutas den sista utgrävningen.

– Vi har fått bekräftat att kvarnens verksamhet verkligen var storskalig och att det bildats ett brukssamhälle runt omkring, säger Tina Mathiesen, arkeolog.

Bland de senaste veckornas fynd finns bland annat det man förmodar är ett av de kugghjul som använts vid mjölkvarnen. Man har hittat murar, en husgrund och en naturstensväg – förmodligen från 1700-talet, kanske ännu äldre.

Under de tidigare utgrävningarna har man grävt fram en träspång, som tillsammans med vrakrester ute i vattnet tyder på att där fanns en mindre hamn där säd lossades och lassades. Andra fynd är glaserade keramikskärvor och en mängd pipor.

– Vi trodde inte att det skulle finnas så mycket kvar och det vore kul att kunna visa upp det i någon form, säger Tina Mathiesen.

Av samma åsikt är Tyresö hembygdsförening som varit och tittat på utgrävningarna. Eric Magnusson, före detta kommunalråd och medförfattare till flera verk om Tyresös historia, menar att fynden är värda ett friluftsmuseum.

– Det här är en del av den svenska industrihistorien. Kommunen borde vårda sin historia, säger han.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Dick Bengtson (M), har inte besökt utgrävningarna, men uppger att han ser fram emot att läsa arkelogernas slutrapport.

– Spontant tycker jag att informationsskyltar skulle passa bra, men något friluftsmuseum kan vi inte underhålla. Det här är inte kärnverksamhet och vi måste bestämma vilka delar av vår historia vi har råd att bevara, säger han.

På Tyresö kommun står man nu i startgroparna för att bygga den grusade gång- och cykelväg som platsens detaljplan från 2013 medger.

Det innebär att fynden blir kvar nere under jord.

– Vi har haft en dialog med länsstyrelsen och fornlämningarna är inte klassade som så pass intressanta, säger Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör på Tyresö kommun.

Ett av de kugghjul som användes vid mjölkvarnen har grävts fram..Foto: Carlos Montecinos