Min lokala hjälte

Hjulstagrundskola riskerar miljonböter

Skolinspektionen hotar Stockholms stad med böter på 1,5 miljon kronor om inte de allvarliga bristerna vid Hjulsta grundskola skyndsamt åtgärdas.

Inspektionen visar omfattande brister i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns inte tillräckligt med specialpedagoger, vilket Skolinspektionen anser är särskilt allvarligt eftersom skolans resultat under flera år har varit betydligt lägre än i riket.

Skolinspektionens tillsyn visar även att inte alla elever känner sig trygga i skolan, och att det finns brister i skolans målinriktade arbete mot kränkande behandling. Var femte elev i årskurs 8 känner sig inte trygg på skolan.

Senast den 1 december i år ska problemen vara åtgärdade annars riskeras miljonböter.

I Hjulstagrundskola går elever från förskoleklass till årskurs nio.

Mitt i har sökt Lorentz Johansson, rektor på skolan.