Hobbithusbyn på Muskö försenas

Planerna på världens första hobbithusby på Muskö försenas.

När arbetet med den första delen av Drömgårdsprojektet nu påbörjas finns inte några hobbithus med.

På kommunen tvivlar man på om planerna är realistiska.

Planerna har varit kreativa och fantasifulla. Muskö skulle få ett tiotal hus av ”Sagan om ringen”-karaktär intill 1700-talsherrgården Arbottna.

Hobbithusbyn – den första i sitt slag i världen – har planerats bli en del av Drömgården, lantgårdsprojektet som planerar uppemot 200 hus för storstadsbor som vill bo och leva den ekologiska drömmen på Muskö.

Redan under sommaren i fjol hoppades ägarna att det första huset skulle stå klart.

Men när detaljplanearbetet för första bebyggelsen kring Arbottna nu sätter i gång finns inga hobbithus med, berättar Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Det har funnits skepsis kring projektet bland en del folk, berättar han.

– En del av Drömgårdens ursprungliga idéer kanske inte har varit helt realistiska.

Vilka då?

– Idéerna om hobbithus. Och äppelodlingen, vad jag förstått har den inte fungerat. Men de tunga delarna tycker vi från kommunen är riktiga. Att exploateringen ger förutsättningar till att våtmarkerna och ängarna kan restaureras ute vid Arbottna.

Marcus Friström, vd på Drömgården, berättar att planerna på hobbithus fortfarande lever, och avstår från att kommentera stadsbyggnadsnämndens tveksamhet.

– Hobbithusen passar inte in i det här området runt herrgården, men vi är väldigt positiva till husen på sikt. Det finns andra platser där de passar väldigt bra, säger han.

Hur många hus som får plats i denna första etapp är oklart men de är alltså aktuella runt den gamla herrgården. De väntas bli småskaliga trähus som knyter an till traditionen vid Arbottna, enligt Göran Svensson, som tror att det kan finnas en lösning på vattenfrågan till åtminstone första etappen.

Några större förändringar av området kan kommunen hittills inte se.

– Det kommer inte att hända mycket förrän man vet om det går att realisera byggplanerna. Säg att det tar två år innan denna plan är klar, och byggnationen kan påbörjas, säger Göran Svensson.

Fakta

Bakgrunden till "hobbitbyn"

Fastighetsägarna till Arbottna lät sommaren 2013 låta byggaren Simon Dale, som själv bodde i ett hobbithus i västra Wales, presentera planerna ute vid Arbottna. Han hade byggt sitt hus år 2003, när ”Sagan om ringen”-filmatiseringarna var aktuella. Det skulle bara ta tre månaders arbetstid per hus på Muskö, enligt Drömgården.

Förutom planerna på cirka 200 hus inklusive en hobbithusby har Drömgården haft planer på äppelodling, musteri, mejeri, bryggeri och flera betesdjur.