Hög beredskap vid busstrejk

SOLLENTUNA En rad busslinjer ställdes in på torsdagen när strejk utbröt i kollektivtrafiken. Kommunen höjde sin beredskap för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna ta sig till jobbet.

En del inplanerade möten har flyttats fram, kommunen har sett över möjligheterna för samåkning och hur tjänstebilar använts.

– Vi har mycket människor som bor i kommunen, vilket har underlättat. Bedömningen är att vi får en mindre påverkan, säger säkerhetschef Richard Buske.