”Hög kvalitet” på ekonomiutbildning

Flemingsberg När Högskoleverket korade landets bästa magisterutbildningar i företagsekonomi fick bara tre fick omdömet ”mycket hög kvalitet”. En av dem finns vid Södertörns högskola.

Det är Högskoleverket som granskat kvaliteten på landets högskole- och universitetsutbildningar i företagsekonomi. Av de 67 utvärderade utbildningarna i landet har nära 40 procent så pass stora kvalitetsbrister att de får omdömet ”bristande kvalitet”.