ANNONS

Hög mur ska stoppa bullret i Enskede

ANNONS

Söderortsbornas efterlängtade bullerskydd längs Nynäsvägen är nu på gång. Det första spadtaget togs i onsdags i höjd med Sandsborgs tunnelbanestation av trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Bullerplanket innebär en markant förbättring av boende- och stadsmiljön i området och det känns mycket bra att vi nu går från ord till handling, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i Söderort har tidigare vid ett flertal tillfällen genom åren skrivit om invånare som tröttnat på trafikbullret. Var tjugonde störs så mycket att de har övervägt att flytta, enligt en enkät förra året. Nära hälften av de bullerstörda söderortsborna svarade att de har svårt att somna.

Enligt de boende bullrar det så mycket att man inte kan stå ute och prata i normal samtalston. I Farsta svarade nästan hälften av dem som störs att de har övervägt en flytt. De har länge tryckt på politikerna för att få ett beslut om bullerplank.

Farstaborna får dock vänta ett tag till på sitt plank.

Bullerskyddet blir tre meter högt på båda sidor om Nynäsvägen från Enskedevägen söderut förbi Sockenvägen, en sträcka på en dryg kilometer.

Det byggs dels som en mur, dels som genomskinliga skärmar på befintliga broräcken. Planket kommer att kosta 150 miljoner kronor och ska stå färdigt i december. Samtidigt byggs befintliga cykelvägar om och tre bullerdämpande skärmar ska även sättas upp vid de fastigheter som ligger vid början av Tallkrogsvägen.

I dag lever cyklisterna farligt på lokalgatorna längs Nynäsvägen. De ledande politikerna konstaterar att detta har varit en svag länk för cykelframkomligheten. Nu blir det dubbelriktade cykelbanor, något som ökar både framkomligheten och säkerheten.

ANNONS