Hög nota för nytt vatten och avlopp

Ett kostnadstak skulle vara mer rättvist än att vissa områden får dyrare avgifter än andra, menar villaföreningen Kalvfjärdens vänner. ”Många hushåll i östra Tyresö stjälps av avgifterna”, säger Kicki Arnhem, till vänster. På bilden även Peter Hübinette och Berit Sandström.
Ett kostnadstak skulle vara mer rättvist än att vissa områden får dyrare avgifter än andra, menar villaföreningen Kalvfjärdens vänner. ”Många hushåll i östra Tyresö stjälps av avgifterna”, säger Kicki Arnhem, till vänster. På bilden även Peter Hübinette och Berit Sandström.
500 villaägare i östra Tyresö har skrivit på namnlistor mot VA- och gatukostnaderna som väntas skena i väg på halvön.

– Folk säger att de måste sälja huset direkt. Man tvingas härifrån, säger Kicki Arnheim.

Utbyggnaden av gator och kommunalt vatten och avlopp fortsätter i östra Tyresös fritidshusområden. Samtidigt ser kostnaderna ut att öka kraftigt.

I Tegelbruksområdet vid inre Brevik är oron stor. VA- och gatukostnaderna väntas totalt landa på runt en halv miljon kronor för flera hushåll, betydligt dyrare än för tidigare områden.

En av huvudanledningarna är de stora tomterna i området.

Bara anläggningsavgiften för VA för en tomt på 3 000 kvadratmeter landar på 300 000 kronor, sedan tillkommer gatuavgiften på mellan 150 000 – 200 000 kronor, för breddningen av gatorna.

Föreningen Kalvfjärdens vänner har startat ett upprop på halvön och fått in 500 underskrifter.

– Vi föreslår att VA- och gatufakturorna totalt sett inte ska få överstiga 350 000 kronor. Ett tak skulle göra att man har något att förhålla sig till, säger Kicki Arnheim, en av dem som samlat in namn.

Först år 2030 ska infrastrukturen på halvön vara helt klar.

De villaägare som inte har råd med avgifterna erbjuds lån av kommunen.

– Men hur många har råd med ett dyrt lån av kommunen? Vi är många här som redan betalat för en massa vatten och avlopp i Tyresö, vi betalar redan kommunalskatt, och nu ska vi betala både kommunens vägar och vår egen VA-anslutning på samma gång, vi känner att vi nästan blir trippelbeskattade. Därför vill vi ha ett kostnadstak, säger Kicki Arnheim.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att han förstår att det kan bli dyrt för vissa i östra Tyresö.

– Men Tyresös skattebetalare betalar redan 1,5 miljarder för östra Tyresös omvandling, bland annat för skolor och förskolor. Men man kan såklart ha en debatt om huruvida de som bor på Granängsringen ska subventionera vattenanvändningen för dem i östra Tyresö.

Kan det bli aktuellt med ett kostnadstak?

– Vi är absolut beredda att diskutera ett tak för gatukostnader. Vi kanske också kan få ner priset för vatten och avlopp genom bättre teknik eller bättre upphandlingar. Inom Alliansen vill vi ha en ny dialog i höst för de områden som kommer i framtiden. Ett sätt kan vara att vi till en början bara satsar på att anlägga vatten och avlopp, och låter vägföreningar få sköta vägarna.

Vi känner att vi nästan blir trippelbeskattade.Kicki Arnheim

Fakta

VA-avgifter vanliga i storstäder

I dag tar 37 av landets 290 kommuner, de flesta i storstadsområdena, ut avgifter av de närmaste fastighetsägarna när nya kommunala gator anläggs eller rustas, i stället för att skattemedel används.

Lantmäteriet ska utforma en normaltaxa för gatuavgifter, vilket tros innebära att fler kommuner kommer att ta ut en avgift.

VA-anslutningsavgiften betalar du i regel när du ansluter din fastighet till kommunalt VA. Kommunen väljer själv nivån på avgiften i olika områden.

Källa: Villaägarnas riksförbund, Tyresö kommun