Hög utbildningsnivå på lokala toppolitiker

Över hälften av Vallentunas tio högsta politiker har högskoleutbildning.

Därmed följer de mönstret med att politiker är högre utbildade än sina väljare.

Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget har i en enkät bland annat tagit reda på vad den person som står först på varje partis valsedel har för utbildning. Sex av de tio politikerna har någon form av eftergymnasial utbildning.

Kommunalrådet Örjan Lid (M) har till exempel studerat på universitetet men har ingen examen. Det har Jaana Tilles (S), som är grundskollärare.

Riktigt högutbildad är Folkpartiets toppnamn Ylva Mozis. Hon har studerat både i Paris och London. Master of sience i europeisk politik är hennes högsta examen. Miljöpartisten Margareta Lundberg har dubbla examina, både grundskollärar- och gymnasielärarexamen har hon i bagaget.

26 procent av Vallentunaborna mellan 25 och 64 år har minst tre års högskoleutbildning.

– Generellt är politiker mer utbildade än befolkningen i stort, säger Sven Oskarsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Att politikerna inte avspeglar sina väljare i det avseendet behöver inte vara ett problem enligt statsvetenskapen.

– Med mer utbildning kan man fatta mer informerade och bättre beslut. Att politikerna är mer välutbildade är inget problem så länge alla har samma chans, så man till exempel inte föds in i ett ämbete.

Men det finns också en poäng med politiker som är lika sina väljare.

– Då kan de identifiera sig med befolkningen och de problem som kan finnas, säger Sven Oskarsson.

Fyra av de tio tillfrågade politikerna har enbart gymnasieexamen. Fredrik Ahlkvist (V), Patrik Lundholm (C), Fredrik Lindahl (SD) och Stig Nyman (KD).

Stig Nyman är äldst av dem med sina 71 år. Det gör att hans studentexamen bör betraktas litet annorlunda, enligt Sven Oskarsson. I 1960-talets Sverige var en studentexamen mer exklusiv än i dag.

– Nu kan det närmast jämföras med ett par års högskoleutbildning, säger han.