ANNONS

Höga ambitioner när Sköndal växer

Fasaderna på de nya husen ska bestå av naturmaterial.
Fasaderna på de nya husen ska bestå av naturmaterial.
Det nya området ligger strax söder om Sköndals centrum.
Det nya området ligger strax söder om Sköndals centrum.
Ett nytt äldreboende ingår i planerna.
Ett nytt äldreboende ingår i planerna.
Olika höjd skapar variation.
Olika höjd skapar variation.
Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg
Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg
Områdets gamla panncentral ska restaureras och bli en del av en framtida park.
Områdets gamla panncentral ska restaureras och bli en del av en framtida park.
Ett nytt torg planeras vid Magnoliabyggnaden.
Ett nytt torg planeras vid Magnoliabyggnaden.
280 bostäder, ett äldreboende, ett nytt torg och en liten park. Där har ni första etappen i stiftelsen Stora Sköndals nya stadsdel – där monoton arkitektur är bannlyst.

– Vi har väldigt höga ambitioner, säger stiftelsens prodirektor Christer von Essen.
ANNONS

Många nya områden beskylls för trist och enformig arkitektur. Detta vill stiftelsen Stora Sköndal undvika i den stadsdel som på sikt ska innehålla 4000-6000 nya bostäder. Den första etappen; Magnoliatomten, presenterades i veckan. Den består av 280 lägenheter i fyra kvarter längs Thorsten Levenstams väg och Sköndalsvägen, strax söder om Sköndals centrum.

– Vi skulle ha kunnat sälja ut all mark och överlåta planeringen till olika byggherrar men vi har valt att själva hålla i fastighetsutvecklingsprocessen – för att säkerställa kvaliteten vad gäller stadsbyggnad och social hållbarhet, säger Christer von Essen, ansvarig för fastighetsutvecklingen inom Stora Sköndal.

Stiftelsen har tagit fram ett visionsdokument och ett kvalitetsprogram som framtida byggherrar måste rätta sig efter.

Här är några av kraven:

*Byggnadsdelar och detaljer ska utföras med en hög arkitektionisk kvalité och helhetsupplevelse.

*Bebyggelsen ska ha en variation i form, uttryck och material.

*Långa monotona fasader ska undvikas och kortare intervaller och rytm uppmuntras.

*Fasadernas basmaterial ska vara gedigna naturmaterial som tegel, natursten och trä.

*Inslag av puts får förekomma i fasad men inte på ett dominerande sätt.

ANNONS

– Vi lyfter fram variation som en väldigt viktig parameter. Vi vill inte ha långa monotona rader av hus, säger Christer von Essen.

Hög kvalitet kostar. Har ni råd?

– Tanken är att den här första etappen vid Magnoliatomten ska finasiera resten av programarbetet. Stora Sköndal är ett fantastiskt område och vi tycker det är oerhört viktigt att det blir riktigt bra när vi utvecklar det.

Förslaget är på samråd till 26 augusti. Ett samrådsmöte kommer att hållas på Thorsten Levenstams väg 8 den 28 juni.