ANNONS

Höga betyg till TPS Vårdteam

ANNONS

ÖSTERMALM Lokaltidningen Mitt I berättade nyligen att anhöriga till en dement kvinna på Östermalm hade klagat på att hemtjänsten vid flera tillfällen inte dykt upp.

I ett svar skriver verksamhetschefen för TPS Vårdteam som har kvinnan som kund:

”Det är inte acceptabelt att personal inte infinner sig när den ska, men missförstånd eller förseningar gör dessvärre att det kan inträffa. Jag vill dock understryka att den person som klagomålen handlar om har fått betydligt mer tid för olika insatser än vad hon är beviljad enligt biståndsbeslutet.”

TPS Vårdteam har fått höga betyg vid Socialstyrelsens granskningar. Den kvinna klagomålen handlade om är fortfarande kund hos dem.