ANNONS

Höga gravstenar kan läggas ner

Det är de anhöriga som ansvarar för att gravstenarna står säkert.
Det är de anhöriga som ansvarar för att gravstenarna står säkert.
Nu påbörjas arbetet med att säkra gravstenarna i Danderyds kommun. Höga gravstenar läggs ner om de inte är säkra.
ANNONS

Arbetet med att säkra gravstenarna påbörjas nu i Danderyds kommun. Kontroller på gravstenssäkerheten på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats genomförs under maj och juni. Om gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och anhöriga kontaktas. Högre gravstenar läggs ner i avvaktan på ett åtgärdande.

– Dessbättre har vi inte haft några olyckor i Danderyd på grund av att gravstenar har vält, men det har hänt på andra ställen i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk och nu hjälper vi till med en besiktning för att hitta stenar som behöver åtgärdas, säger Staffan Hellgren, kyrkoherde i Danderyds församling i ett pressmeddelande.

Gravstenar som vickar behöver inte innebära någon risk för att de ska ramla. En liten ”vickmån” ska finnas för att gravstenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

Testet kommer att utföras på gravstenar högre än 30 centimeter.

 

Fakta

Detta gäller för gravstenar

Gravstenen får inte luta för mycket.

Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).

Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Källa: Svenska kyrkan