Höga häckar stör bilförarnas sikt

Tuffare tag väntar fastighetsägare som struntar i att klippa sina trafikfarliga häckar.

Kommunen hotar nu med att tvångsklippa och ta betalt för jobbet.

– Bra att det händer något, tycker Mälarhöjdsbon Pär Stensiö.

Grenar och kvistar som hänger ut i körbanan eller över trottoaren är ett stort problem i Stockholm, framför allt i villaområdena.

Under förra året fick kommunen in 587 anmälningar om uthängande häckar.

Yviga häckar eller buskar kan skymma sikten, vägmärken och trafikljus och orsaka olyckor.

– Det är ren tur att man inte har kört på någon, säger den pensionerade taxichauffören Pär Stensiö, som länge stridit för att kommunen ska ta tag i problemet.

– Jag har varit väldigt förbannad på detta. De här höga häckarna gör att man inte ser ett barn som springer ut i tid. Man ska ju kunna se tvärs över tomthörnen när man sitter i bilen, säger han.

Men nu är tuffare tag att vänta från kommunens sida.

På torsdag ska trafiknämnden ta ställning till nya åtgärder mot problemet.

Villaägare vars häckar överstiger 70 centimeter i tomthörnen eller där växtligheten blockerar gång- och cykelbanor kommer att åläggas att åtgärda problemet inom tre veckor. Om det inte sker rycker kommunen ut och klipper ner den.

– Vi har stöd i lagboken att göra detta. Det ska inte vara så att skolbarn måste gå ut i körbanan på grund av vildvuxna häckar, säger Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret.

Trafikkontoret utesluter inte heller att skicka fakturor till dem som kommunen tvingas klippa hos.

Hur det blir med den saken i praktiken är dock lite oklart, eftersom sådana betalningskrav aldrig prövats rättsligt.

Ingen vet vad som händer om en villaägare bestrider betalningen.

Men om ni inte skulle kräva betalning hos dem ni klipper hos, är det inte en risk för att villaägare bara sitter med armarna i kors då?

– Vår tro är ju att de allra flesta som blir ålagda att klippa kommer att göra det, så har det varit i Göteborg som infört detta. Men skulle det visa sig att många struntar i det, ja då ska ju inte den notan hamna på skattebetalarna, säger Claes Thunblad.

Att häckfuskarna är många står dock klart efter en rundtur med Pär Stensiö. Vi ser häckar som överskrider 70 centimetersgränsen både två och tre gånger om.

Lokaltidningen Mitt i pratar med en av husägarna som har en närmare två meter hög hörnhäck i en gatukorsning.

– Det är inte av illvilja, men den har vuxit med tiden och jag har inte tänkt så mycket på detta förrän nu i år.

Inser du att den kan vara en olycksrisk?

– Ja, absolut. Jag får ta till mig detta och klippa ner den. Men jag får nog anlita hjälp eftersom den är så hög.

Det är dock inte bara privata fastighetsägare som har problem att hålla reglerna. Även Stockholms stad bryter mot föreskrifterna. Häcken vid kommunala skolfastighetsbolaget Sisabs tomt vid Storsvängen är visserligen prydligt klippt.

– Men 70 centimeter är den inte, säger Pär Stensiö.

Trafikkontorets nya åtgärdsplan ska vara lika tuff mot kommunen som mot villaägarna, lovar Claes Thunblad.

– Kommer det in en anmälan går den direkt till berörd entreprenör, säger han.

Fakta

Då ska häck ansas

Häckar bör inte vara mer än 70 centimeter i tomthörnen. Det gäller minst tio meter åt varje håll från gatukorsningen.

Om ena sidan av gatan saknar trottoar ska det vara fritt minst 50 centimeter från tomtgränsen till körbanan. Då finns det utrymme för gående.

Vid utfarten bör häckar inom 2,5 meters avstånd från utfarten och gatan max vara 70 centimeter.

Om det händer en olycka för att du inte klippt din häck kan du bli skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen.

Källa: Stockholms stad