Höga halter förorening i flera badvatten

nyheter Länsstyrelsen har uppmätt höga halter av föroreningar i sediment på havs- och sjöbottnar. Sedimenten har sedan delats in i tre riskklasser.

I Botkyrka tillhör Bysjön, Utterkalven, Vårbybron och Tullingesjöns södra del riskklass två, vilket innebär att höga halter förorening med hög till mycket hög farlighet har eller kan förväntas finnas där.

Getaren får riskklass tre – där har något förhöjda halter förorening påträffats.

Totalt 63 sedimentobjekt i Stockholms län har klassats och sju av dessa har riskklass ett och bedöms utgöra en risk ur ett hälso- och miljöperspektiv.