Höga kostnader för kommunal förskola

En ny rapport visar att det finns klara skillnader mellan kommunala och fristående förskolor på Lidingö. Ett exempel är att personaltätheten är högre på de fristående.

En rapport som utbildningsförvaltningen tagit fram visar på klara skillnader mellan fristående och kommunala förskolor. Till exempel har de fristående högre personaltäthet än de kommunala, medan personalen på kommunala friskolor har högre utbildningsnivå.

Men det som skiljer mest är hyreskostnaderna. De kommunala förskolorna fick lägga betydligt mer på hyror än de fristående.

De fristående förskolornas bokslut för 2010 visade också att 75 procent gick med överskott medan bara 35 procent av kommunens förskolor gick med vinst.

Daniel Larson (S), ledamot i utbildningsnämnden, är kritisk till att skillnaderna visat sig vara så stora.

– Vad jag håller högt är likvärdighetsprincipen. Ingen ska välja bort den kommunala verksamheten för att den är sämre. Kommunen har haft problem med den interna hanteringen, hyrorna äter upp de resurser som skulle kunna användas till verksamhet och personal.

Per-Åke Henriksson, chef för utbildningsförvaltningen, säger att man arbetar för att minska skillnaderna i hyreskostnader, bland annat genom att minska antalet kommunala förskolor när antalet barn minskar.

– Vi har därför lagt ner Breviks förskola och Ljungbackens sista förskoleavdelning. Däremot har vi byggt en ny förskola i Torsvik som blev kostsam, säger han.

– Vi har ambitionen att öka andelen behöriga lärare. Personaltätheten har ökat i de kommunala förskolorna så det ser bättre ut än för ett år sedan. Och nästa år ska 2 miljoner satsas på barn med särskilt stöd.

Kommunalrådet Paul Lindquist (M) tycker dock inte att det är något problem att det ser olika ut.

– Kommunala och fristående förskolor har samma ekonomiska resurser per barn. Däremot väljer man att spendera sina resurser lite olika. Det finns inget egenvärde i att verksamheterna går med överskott, men de ska inte heller gå med underskott. För de fristående förskolorna finns det dock ett större behov av överskott som reserv eftersom de kan gå i konkurs, säger han.

Fakta

Skillnader kommunala/fristående förskolor 2012