Höga skolbetyg sätts under lupp

Skolinspektionen kräver att Kumla skolas rektor måste styra upp hur lärarna rättar nationella prov.

Men rektorn tycker att det är dags att staten börjar lita på lärarna.

När Skolinspektionen förra våren provrättade nationella prov från 2011 på 582 slumpvist utvalda skolor utmärkte sig Kumla skola. Den kommunala grundskolan tillhörde de tio skolor i landet där lärarna i störst utsträckning rättat på ett annat sätt än Skolinspektionens experter.

Till exempel fick eleverna i årskurs nio för högt betyg på en del av det nationella provet i engelska, anser Skolinspektionen – något som i förlängningen kan ha lett till för höga betyg i ämnet.

Efter en närmare granskning visade det sig också att Kumla skola utmärkt sig tidigare. Både 2011 och 2009 fick 40 procent av eleverna högre betyg i matematik än de fått på de nationella proven.

I höstas intervjuade Skolinspektionens tjänstemän både lärare och elever på skolan. I en slutrapport kräver man nu att skolans rektor, Björn Åkerblom, måste få styr på betygsättningen. Skolinspektionens tjänstemän skriver också att lärarna måste bli bättre på att informera eleverna om vad som krävs för att få de olika betygen.

– Jag instämmer i den senare kritiken. Vi måste bli bättre på att förklara för eleverna vad som gäller. Men det här med betygsättningen stämmer inte. Jag känner mig mycket trygg med att vi ger rätt betyg, för våra elever klarar sig utmärkt när de börjar gymnasiet, säger han.

Kumla skola är inte den första Tyresöskolan som utmärker sig i Skolinspektionens granskning av hur de nationella proven rättas. Förra läsåret var Strandskolan en av de tio skolor som i störst utsträckning satt överbetyg på de nationella proven.

Händelserna har lett till att Tyresös rektorer gått samman och gemensamt i olika offentliga sammanhang ifrågasatt både Skolinspektionens granskningar och nödvändigheten av att ha nationella prov.

– Det är svårt att få till likvärdig rättning av de nationella proven och de tar alldeles för mycket tid i anspråk. Det är dags att staten börjar lita på lärarna, säger Björn Åkerblom.