Gata vid Högalidsparken byggs igen

Här i slutet av Kristinehovsgatan, mot Högalidsgatan, ska bostadsrätterna ligga.
Här i slutet av Kristinehovsgatan, mot Högalidsgatan, ska bostadsrätterna ligga.
Hyresrätterna ska byggas här; vid Skinnarviksringen ner mot Kristinehovsgatan.
Hyresrätterna ska byggas här; vid Skinnarviksringen ner mot Kristinehovsgatan.
Runt 70 nya lägenheter ska byggas vid Högalidsparken. Det gör att intilliggande Kristinehovsgatan blir en återvändsgränd.
År 2021 sätts spaden i marken.

Nu ska fler bostäder byggas på Södermalm. De här gången längst ner på Kristinehovsgatan, mellan Kristinehovs malmgård och Högalidsgatan.

Förslaget är att runt 70 bostäder hamnar här och i slänten upp mot Skinnarviksringen. Slutet av Kristinehovsgatan täpps därmed igen.

Här ska bostäderna byggas.

Hälften hyresrätter

Förslaget är att ungefär hälften av bostäderna blir hyresrätter. Butiker eller kaféer kan det också bli tal om i bottenplan, det ska utredas vidare. Likaså om man behöver bygga någon ny förskola. Parkering ska lösas i kvarteret.

Staden föreslår att markanvisningen hamnar hos Primula AB, som även äger grannfastigheten Dolomiten på Skinnarviksringen.

Först ny detaljplan

Innan spaden kan sättas i jorden behövs en ny detaljplan, en process som brukar ta runt två år.

Bygget kan dra igång 2021, om allt går som planerat. Första inflyttning kan då ske två år senare.

Exploateringsnämnden ska ta det officiella beslutet om markanvisningen på sitt möte den 1 februari.