Högantorp ny förort i Salem

Golfbanan i Salem kan få nya grannar i området. Bolaget vill bygga i skogen invid golfbanan, men ­också på ängsmark i närheten.
Golfbanan i Salem kan få nya grannar i området. Bolaget vill bygga i skogen invid golfbanan, men ­också på ängsmark i närheten.
Ett bolag som Björn ­Ulvaeus är delägare i vill bygga ett nytt ­samhälle i Högantorp utanför ­Salem.

– Vi finns med som investorer i detta, säger Lena Ulvaeus.

Bolaget Högantorp Fastighets AB har idéer om att bygga 350 bostäder i Högantorp intill Salems golfklubb. Bakom bolaget som vill bygga finns delägarna Alm Equity AB, Carl Söderberg AB samt forne Abba-medlemmen Björn Ulvaeus som hade 40 procent av aktierna enligt en årsredovisning från 2014.

Bolaget har skarpa planer på en första etapp med nästan 230 bostäder. Salems kommun ska nu ta ställning till om planerna på att bygga 177 bostäder på Salemsidan av kommungränsen till Södertälje är något att gå vidare med. Området ligger cirka 12 kilometer från Salems centrum, precis innan Högantorpsvägen leder ut på golfbane-­området.

– Det är ett intressant förslag. Men det är också väldigt långt ifrån Salem, så det blir en ny situation för oss, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Södertälje kommun har dock redan sagt ja till att gå vidare med planerna på ett 50-tal ­bostäder på Södertäljesidan av kommungränsen. Enligt bolaget handlar det om att bygga villor,­ radhus och kedjehus i området. Golfklubbens vd Anders Green berättar att han inte har hört mer än flyktiga rykten när ­Lokaltidningen Mitt i ringer.

– Naturen är viktigast, men det är intressant för oss att få folk i närheten. Både för golfen och restaurangen, säger Anders Green.

Salems kommun utreder nu vad ett nytt område i kommunens utkanter skulle innebära i form av intäkter, kostnader, kommunal service, och kommunikationer.

– Hur många kan bo där, och om det exempelvis behövs en förskola, skola och kollektivtrafik till Salem, säger Kalderén.

I dag går buss högst en gång i timmen, och då till Brunnsäng i Södertälje. Alexander Fagerlund som är projektledare för byggplanerna i Högantorp menar att läget är attraktivt för många, och att större befolkning ger underlag för utökad trafik.

– Det är nära naturen och vattnet, säger han.

Alexander Fagerlund jobbar Alm Equity som sköter det dagliga arbetet i byggprojektet. Enligt honom har Ulvaeus inte en aktiv roll i projekt numera. Enligt bolagets redovisningar slutade musikern i styrelsen förra året, men satt med när bolaget köpte Högantorps gård för något år sedan och annan mark i området.

I höst ska Salems kommun bestämma om man vill gå vidare och ta fram förslag på en detaljplan för området.

Fakta

På gränsen mellan Salem och Södertälje

Högantorp Fastighets AB vill i en första fas bygga nästan 230 bostäder i Högantorp.

177 av bostäderna ligger i Salems kommun.

Bolaget har idéer om totalt 350 bostäder.