Högbytorp får mindre mängd hushållsavfall

UPPLANDS-BRO Mark- och miljödomstolen har gett Ragnsells avfallsbehandling AB tillstånd att ta emot en ändrad mängd avfall på anläggningen Högbytorp. Företaget har ansökt om ändringen eftersom hushållsavfallet minskar medan annat avfall, som byggavfall, ökar.

Ragnsells får nu tillstånd att ta emot 50 000 ton hushållsavfall, 1,1 miljoner ton byggavfall och 1 000 ton asbestavfall.