Högdalens äldreboende rivs – ny skola byggs

Flera byggen är på gång på äldrebondets tomt.
Flera byggen är på gång på äldrebondets tomt.
Högdalens äldreboende planeras att rivas och ersättas med ett nytt vård- och omsorgsboende och seniorbostäder.
På platsen föreslås även en stor grundskola och en förskola.

Högdalens äldreboende ligger i en byggnad som uppfördes som lokalsjukhus på 60-talet. Huset byggdes senare om till äldreboende, men är omodernt och klarar inte längre Arbetsmiljöverkets krav. Endast 32 badrum av 158 är godkända.

Nu planerar fastighetsbolaget Micasa att riva det gamla äldreboendet och uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende med 72-90 platser. Exakt hur många platser det blir ska avgöras senare.

Dessutom utreder man möjligheten att bygga 35 nya seniorbostäder. Tanken är att äldreboendena ska vara klara 2024.

Men det är inte bara äldreboenden som är på gång på den aktuella tomtmarken vid Ripsavägen.

Skolfastighetsbolaget Sisab planerar dessutom en grundskola för 900 elever och en förskola med åtta avdelningar för 144 barn. I äldreboendet finns redan i dag en förskola med fem avdelningar.

Den 19 december ska ärendet behandlas i Micasas styrelse.