Högdalsverket kan bygga ut

Högdalen Exploateringskontoret har föreslagit att nämnden ska anvisa mark till Stockholm Vatten Avfall AB i Högdalen, i anslutning till Högdalenverket.

Planen är att bygga en sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning. Kontoret ser positivt på projektet då det ger ett ”välbehövligt tillskott av nya arbetsplatser i söderort”.