Höghus förbjuds vid inflygningszoner

Bromma flygplats Svedavia som äger Bromma flygplats utökar skyddszonen vilket betyder att det inte går att bygga höghus i områden som Vasastan, Solna och Sundbyberg.

Skyddszonen har tidigare varit 3,5 kilometer från flygplatsen år alla håll, men nu blir den 7 kilometer. Den som vill bygga hus som är över 60 meter inom zonen måste söka dispens hos Svedavia, som bedömer om husen kan vara någon fara för flygsäkerheten.