Höghus kvar trots kritik

Ny skiss på den lägre byggnaden mot Maria Skolgata i det nya kvarteret som planeras vid Tobaksmonopolet. Till höger ses nedre botten på 17-våningshuset.
Ny skiss på den lägre byggnaden mot Maria Skolgata i det nya kvarteret som planeras vid Tobaksmonopolet. Till höger ses nedre botten på 17-våningshuset.
Höghuset får vara kvar, den lägre byggnaden krymper och det gamla huvudkontoret rivs inte.

Det är nyheterna för Tobaksmonopolets sydligaste kvarter.

Ringvägen föreslås få en ny profilbyggnad, ett 17 våningar högt hus i som utgör spetsen i ett nytt kvarter mot Maria Skolgata och Maria Bangata på mark som tidigare tillhörde Tobaksmonopolet.

Förslaget har varit ute på samråd, 70 yttranden har kommit in och nu har synpunkterna sammanställts.

Nyheterna i det nya planförslaget är att huvudkontoret i monopolet ska bevaras. Det skulle tidigare rivas med får vara kvar då det anses ha högt kulturhistoriskt värde.

Huset som planerades mot Maria Skolgata blir en våning lägre, nu fem våningar. Kritiken att 17-våningshuset kommer att skugga Mariaskolans skolgård är dock ohörd, höjden på huset kommer att vara kvar.

Antalet nya bostäder beräknas bli runt 90 stycken. Godkänner politikerna planerna på stadsdelsnämndmötet på torsdag kommer detaljplanerna att ställas ut till våren. Antagande planeras till hösten 2016.