Höghusplaner rycker närmare

TENSTA Förra veckan blev det klart – exploateringsnämnden anvisade mark för de 214 studentlägenheter som planeras mitt i Tensta centrum. Studentlägenheterna ska byggas i ett och samma höghus som beräknas bli 16 våningar.

Under årets två första nämndsammanträden har man totalt kunnat markanvisa nästan 1 700 studentbostäder.