Högre avgift på förskola

Något högre förskoleavgift i Danderyd.
Något högre förskoleavgift i Danderyd.

Tre till tjugosex kronor dyrare blir det från och med nästa månad att ha sitt barn på förskola eller fritids i kommunen.

Det beslutade kommunfullmäktige om förra veckan.

Anledningen till höjningen är att matcha kommunens höjda inkomsttak. Därför beslöt fullmäktige om att även avgiften skulle höjas i motsvarande grad.

Hur stor höjningen blir beror på hur gammalt barnet är, hur många barn man har och hur lång vistelsetid barnet varit där.