Högre hyror tvingar äldre att söka bidrag

Hyror och matkostnader på Huddinges äldreboenden har blivit så höga att en del gamla måste söka försörjningsstöd.

Äldreombudsmannen slår larm i en ny rapport.

En 93-årig kvinna fick svårt att betala både hyran på 7 100 kronor och mat för 2 910 kronor i månaden med sin garantipension. Efter bostadsbidrag hade kvinnan ändå bara 1 100 kronor kvar till läkarbesök, läkemedel, fotvård, hårfrisör, tandläkare, förbrukningsvaror, telefon och tv-licens.

Huddinges äldreombudsman beskriver i sin senaste rapport hur kvinnan tvingades söka försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, för att kunna betala sina räkningar. Hon fick det för en månad, men redan nästa månad blev det avslag.

– Det har blivit dyrare. Vi bygger om och har nu fullvärdiga lägenheter för de äldre. Det finns krav som vi inte uppfyllt tidigare, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.

Att man tvingas söka försörjningsstöd för att klara sig på ett kommunalt äldreboende är något som kan inträffa, enligt Eva Carlsson-Paulsén.

– Det måste ju även yngre göra ibland, säger hon.

Marie Fors (S), andre vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, säger att det förmodligen måste vara så att försörjningsstöd söks varje månad eftersom även en 93-åring till exempel kan vinna på tips eller lotto. Men möjligheterna att söka försörjningsstöd måste underlättas.

– Det är egentligen inte tänkt för den här gruppen. De måste få hjälp och stöd att sköta detta, kanske någon kontaktperson som hjälper till, säger Marie Fors som även menar att man måste ha kontroll över hur hyror och matkostnader utvecklas.

Britt-Marie Karlén, förvaltningschef för äldreomsorgen, vill inte kommentera äldreombudsmannens rapport, men berättar att man nu ska ta reda på hur omfattande problemet är.

Till nästa nämndmöte, den 19 juni, hoppas man få en redovisning av hur många som berörs.

Fakta

3 840 kr kvar

Försörjningstöd (tidigare socialbidrag) ska täcka kostnader när inkomsten inte räcker.

När hyran, hushållselen, hemförsäkringen, arbetsresorna, a-kasse- och fackföreningsavgiften är betald ska du ha minst 3 840 kronor kvar.

En ensam person ska kunna klara sig på 1 640 kronor i månaden för mat.

Källa: Socialstyrelsen